3 grudnia 2010 r. przedstawiciele OR zostali zaproszeni do Gimnazjum w Kołbieli na spotkanie z uczniami z Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Turcji i Polski. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali Natalia Wiszniewska, Agata Tomaszewska i Paweł Kwiecień.

To już drugie zaproszenie do Kołbieli – wiosną 2010 r. poproszono nas, byśmy przeprowadzili z gimnazjalistami warsztaty.

3 grudnia opowiedzieliśmy zebranym o naszym Stowarzyszeniu, o prowadzonych działaniach, a także o przejawach dyskryminacji w Polsce. Zaprezentowano uczniom tematykę prowadzonych warsztatów antydyskryminacyjnych.

Młodzież chętnie zabierała głos. Opowiedziano nam o dyskryminacji w krajach, z których przybyli zebrani – o niechęci do Turków w Niemczech, do Romów w Hiszpanii… Okazuje się, że młodzi ludzie ze wszystkich krajów bardzo niechętnie odnoszą się do każdego przejawu nacjonalizmu i rasizmu.

Porównaliśmy doświadczenia z manifestacji skrajnej prawicy. Niemcy byli zdziwieni liczebnością tzw. Marszu Niepodległości z 11 listopada – powiedzieli, że u niech demonstracje neofaszystowskie gromadzą najwyżej kilkaset osób; kontrmanifestacje – nawet kilkadziesiąt tysięcy.

Zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele byli bardzo aktywni i przejęci tematyką zajęć. Przytaczali konkretne przykłady dyskryminacji, starając się jednocześnie przedstawić swój kraj jako otwarty i z owymi przejawami walczący. Młodzież, z którą mieliśmy przyjemność się spotkać wykazała się dużą wrażliwością i zrozumieniem dla spraw, o których rozmawialiśmy. Dyskusja przebiegała dynamicznie i była bardzo wartościowa również dla nas, bowiem rzadko mamy okazję prowadzić zajęcia o problematyce wielokulturowości w grupie tak bardzo zróżnicowanej. Niezwykle pouczające było także to, że spotkaliśmy się z osobami o podwójnej narodowości i z wyznawcami różnych religii.

Natalia Wiszniewska
Paweł Kwiecień