Otwarta Rzeczpospolita poparła apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wzywający premiera do ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Mimo podpisania Traktatu w dniu 30 marca 2007 r., Rzeczpospolita Polska nadal nie dokonała ratyfikacji, która jest konieczna, by każdej osobie niepełnosprawnej zagwarantować korzystanie w nieskrępowany sposób z przysługujących praw. Przeczytaj nasz list do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka