Otwarta Rzeczpospolita, jak i 31 innych organizacji pozarządowych, podpisała się  pod listem otwartym do Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz w sprawie nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach. Zaproponowane zmiany utrudnią przede wszystkim organizację pokojowych manifestacji oraz godzić będą w podstawowe zasady demokracji.

Przeczytaj treść listu otwartego