Paula Sawicka, Prezes Otwartej Rzeczpospolitej, na zaproszenie ambasadora USA Lee Feinsteina, wzięła udział w spotkaniu z uczestnikami podróży studyjnej z waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu.

Podczas pobytu w Polsce grupa, w skład której wchodzili nauczyciele, osoby zawodowo zajmujące się tematyką Holocaustu oraz przyjaciele Holocaust Memorial Museum z całych Stanów Zjednoczonych, spotkała się z przedstawicieli polskiego rządu, organizacji pozarządowych i świata kultury pracujących na rzecz zachowania pamięci o Holokauście.

W swoim wystąpieniu ambasador Feinstein podkreślił znaczenie dwustronnej współpracy w zachowaniu pamięci o Holokauście i miejsc z nim związanych, mówiąc m.in: „Państwa wizyta umacnia wieloletnie starania USA o to, by pamięć o okropieństwach Holokaustu nadal żyła”.