25 października 2010 r. odbyło się drugie spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans, którego celem było wypracowanie nowej, skutecznej strategii działania Koalicji, wzmocnienie współpracy pomiędzy jej członkami oraz identyfikacja nowych argumentów na rzecz przyjęcia skutecznej ustawy antydyskryminacyjnej. Spotkanie miało również na celu podsumowanie dotychczasowych działań Koalicji i ich efektów. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali: Monika Wieczyńska, Piotr Tomaszewski oraz Przemysław Wiszniewski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 18 zrzeszonych organizacji pozarządowych oraz Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do której trafiła przygotowana przez rząd ustawa równościowa.

Uczestnicy spotkania za priorytetowe zadania uznali:

– wystosowanie do posłów stanowiska Koalicji, przedstawiającego najważniejsze zarzuty Koalicji wobec ustawy równościowej
– zaangażowanie mediów do udziału w posiedzeniach Komisji
– zorganizowanie konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli organizacji uczestniczących w pracach Koalicji
– większe angażowanie w działalność Koalicji przedstawicieli grup mniejszościowych, którym ustawa nie zapewnia ochrony np. osobom niepełnosprawnym.

Ze strony obecnego na spotkaniu Przewodniczącego Ryszarda Kalisza padła deklaracja współpracy w dążeniu Koalicji do zmiany projektu ustawy równościowej.