ENAR23 kwietnia w Brukseli odbyło się spotkanie tzw. „grupy sterującej” pozarządowej organizacji European Network Against Racism (ENAR) poświęcone strategii zwalczania antysemityzmu w Unii Europejskiej i krajach członkowskich. W obradach uczestniczyło 20 osób – w tym przedstawiciel Otwartej Rzeczpospolitej Krzysztof Podemski – reprezentujących różne organizacje społeczne z krajów członkowskich. W trakcie obrad próbowano dokonać podsumowania polityki UE wobec narastającego w ostatnich latach w wielu krajach (np. Francji, Belgii i Danii) antysemityzmu oraz określić różnice w polityce antydyskryminacyjnej poszczególnych krajów członkowskich a także przedstawić rekomendacje dotyczące takiej polityki. Szczególnie dużo uwagi poświęcono potrzebie edukacji. Zwracano jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwa, jakie może powodować wprowadzenie obowiązkowej edukacji na temat Holocaustu. Może to bowiem grozić banalizacją problemu jako jeszcze jednego szkolnego obowiązku. Omawiano także zagadnienia związane z mowa nienawiści, przestępstwem z nienawiści (hate crime), zapewnieniem bezpieczeństwa, zapobieganiem dyskryminacji w pracy, zapewnieniu wolności wyznania i praktyk.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: brytyjskie Community Security Trust, Lithuanian Human Rights Centre, węgierski Foundation for Subjective Values, francuski Open Society Justice Initiative, European Union of Jewish Students, European Jewish Community Centre, A Jewish Initiative for an Inclusive Europe i innych europejskich organizacji i instytucji zajmujących się zwalczaniem dyskryminacji (ENAR, Human Right Watch, EU Fundamental Rights Agency, European Network of Equality Bodies, Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights).

Na podstawie odbytej debaty ENAR przygotuje dokument, który przedstawi Komisji Europejskiej. Organizatorzy zapraszają ekspertów z wszystkich krajów członkowskich do wysyłania uwag i sugestii do biura ENAR na adres claire@enar-eu.org .

Więcej informacji o celach i działaniach European Network Against Rasism można znaleźć na stronie http://www.enar-eu.org/

Opracowanie relacji: Krzysztof Podemski