14 czerwca w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz  praw człowieka, któremu przewodniczył pomysłodawca poradnika antydyskryminacyjnego Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Ochrony Praw Człowieka Krzysztof Łaszkiewicz. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentował Maciej Geller i Maria Kordalewska.

Było to pierwsze spotkanie grupy roboczej, która do jesieni pracować będzie nad poszczególnymi rozdziałami poradnika odpowiednio do obszaru działalności organizacji. Bazując na własnych doświadczeniach, mają one zaprezentować realny obraz różnorakich form dyskryminacji oraz udzielić wskazówek w przypadku zaistnienia konfliktu tak, by policjanci potrafili przyjąć odpowiednią postawę. Podręcznik ma się stać lekturą obowiązkową każdego funkcjonariusza, by obok znajomości prawa posiadał, on także niezbędną wiedzę na temat grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.