11 grudnia 2010 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym odbyło się seminarium naukowe pt. „ANTYSEMITYZM: MEANDRY I MIAZMATY. O Żydach odrzucających Jezusa: antyjudaizm plebanów”. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Monika Wieczyńska.11 grudnia 2010 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym odbyło się seminarium naukowe pt. „ANTYSEMITYZM: MEANDRY I MIAZMATY. O Żydach odrzucających Jezusa: antyjudaizm plebanów”.

Na seminarium zaprezentowano referaty:
1.prof.M.Czajkowski [USz] „Antyjudaizm,ale nie tylko,proboszczów”.
2.prof.K.Kowalik [UGd] „Antysemityzm Lutra i jego konsekwencje”.
3.prof.St.Obirek [UŁ] O pamięci kulturowej.
4.prof.Tad.Miłkowski [UW] ” Kościół w Hiszpanii wobec Żydów”.

Monika Wieczyńska