26 stycznia w Muzeum Historii Kielc odbyło się seminarium dla nauczycieli na temat nauczania o antysemityzmie. Zorganizowane zostało przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” w ramach Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko–Żydowskich „Wiara – Hatikvah – Miłość”. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali Paweł Kwiecień, Przemysław Wiszniewski i Natalii Wiszniewska.W Muzeum Historii Kielc odbyło się 26 stycznia seminarium dla nauczycieli na temat nauczania o antysemityzmie. Zorganizowane zostało przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” w ramach Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko–Żydowskich „Wiara – Hatikvah – Miłość”.

Prawie 30 nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego wysłuchało prelegentów reprezentujących Centrum Badań Holokaustu UJ, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Wykład połączony z prezentacją na temat „Postawy wobec Żydów wśród młodzieży polskiej. Wnioski z badań empirycznych” wygłosiła dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor Centrum Badań Holokaustu UJ.
Mówczyni zachęcała m.in. do lektury książki pt. „Dlaczego należy uczyć o Holokauście?” Zbiór esejów autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu nauczania o Holokauście wraz z opisem instytucji dysponujących narzędziami edukacyjnymi ukazał się pod jej współredakcją nakładem Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O warsztatach antydyskryminacyjnych, które zorganizowane były od 24 stycznia do dzisiaj w kieleckich liceach i gimnazjach opowiedzieli: Przemysław Wiszniewski i Paweł Kwiecień ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Polegały one na moderowanej dyskusji z młodzieżą na temat m.in.: stereotypów społecznych dotyczących kultury żydowskiej, symboli, świąt religijnych, oraz postaw Polaków i innych narodów wobec zagłady Żydów. Organizatorzy warsztatów zastanawiali się także nad tym, dlaczego młodzież dołącza czasem do neonazistów i próbuje się z nimi utożsamiać.

Omawiane były niektóre przepisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Uczniowie oglądali także film dokumentalny pt. „Mowa nienawiści”, w którym zaprezentowane zostały różnego rodzaju fobie.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita powstało przed 12 laty i walczy z dyskryminacją oraz antysemityzmem, od kilku miesięcy prowadząc tego typu warsztaty w różnych miastach kraju. Odbyło się już kilkadziesiąt godzin takich lekcji w szkołach, które zgłosiło na nie zapotrzebowanie. Celem Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii.
Stowarzyszenie promuje postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziała postawom godzącym w godność człowieka. Członkami organizacji są m.in. naukowcy, pisarze, dziennikarze oraz duchowni.

Prezentacji materiałów edukacyjnych do nauczania o historii Żydów i antysemityzmie, które otrzymali nauczyciele dokonał dr Piotr Trojański z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2008 r. zostały one opracowane pod auspicjami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Materiały te decyzją ministra edukacji narodowej zostały wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych do nauczania i od tego czasu są wykorzystywane w polskich szkołach.

Organizator seminarium – Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli wpisaną do rejestru Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko–Żydowskie, które trwać będą jeszcze do 30 stycznia zorganizowały: kieleckie Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” oraz Wojewódzka Biblioteka Publicznej im. Witolda Gombrowicza.

Patronat objęli: przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski bp Mieczysław Cisło, naczelny rabin Polski Michael Schudrich i prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Źródło: eKAI.pl