8 lipca odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali Monika Wieczyńska i Adam Kwiecień.

Minister Elżbieta Radziszewska poinformowała zebranych na temat swej działalności na rzecz równego traktowania.

Niestety zaledwie 3 osoby reprezentowały organizacje pozarządowe, których członkowie na różnych swych debatach ostro krytykują działalność minister Radziszewskiej. Tu ich głosu zabrakło, zatem  posłowie usłyszeli jednostronnie przedstawioną sytuację Mniejszości w Polsce i działań na Ich rzecz.

W „dyskusji” Adam Kwiecień zapytał minister Radziszewską, dlaczego stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans dotyczące projektu ustawy równościowej (OR jest członkiem Koalicji) zostało pominięte na stronie Kancelarii Sejmu.

Adam Kwiecień podziękował w imieniu OR i innych zainteresowanych za zmianę w zasadach przeprowadzania przyszłorocznego spisu powszechnego umożliwiającą wybranie więcej niż jedną narodowość.

Monika Wieczyńska