10 grudnia 2005 r. przedstawiciel „Otwartej Rzeczpospolitej” uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu Praw Człowieka zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka przez stowarzyszenie „Kampania przeciw Homofobii”. Efektem spotkania jest list z rekomendacjami organizacji pozarządowych, wystosowany do przedstawicieli odpowiednich władz państwowych.