8 lutego odbyły się po raz kolejny obrady Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania działającej przy gabinecie prezydenta Warszawy. Obrady Komisji, która spotyka się raz w miesiącu, były tym razem poświęcone problemom ludzi niepełnosprawnych. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Monika Wieczyńska.Ustawa o równym traktowaniu, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, nie daje gwarancji  równouprawnienia osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele zrzeszających takie osoby organizacji podkreślali, iż nie domagają się specjalnych praw dla niepełnosprawnych, a jedynie oczekują, by mogli oni korzystać z takich samych uprawnień – m.in. dotyczących udziału w głosowaniach, dostępie do edukacji, limitów zarobków – jakie mają osoby pełnosprawne. Reprezentanci osób niepełnosprawnych wskazywali też na działania, które  ułatwiłyby im życie, takie jak wykorzystanie głosowego oznakowania w komunikacji miejskiej, głosowe oprogramowanie internetu, dostęp do podręczników pisanych alfabetem Braila lub powiększonym drukiem. Tymczasem okazuje się, że pięć ostatnich roczników uczniów zdawało maturę bez takich podręczników.

Monika Wieczyńska