W dniach 12 – 18 kwietnia 2010 r. w Budapeszcie odbyła się konferencja „Uczestnictwo młodych – droga do społeczeństwa obywatelskiego”. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentował Paweł Kwiecień.

Konferencja została zorganizowana przez Radę Europy, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Żydowskich i Światową Organizację Młodych Ormian. Do Budapesztu przyjechali młodzi reprezentanci kilkunastu organizacji pozarządowych z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Francji, Grecji, Gruzji, Holandii, Izraela, Niemiec, Polski, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Węgier.

Na konferencję  przybył również Stepan Petrosyan, Minister Diaspory w Armenii.

Dyskutowano o formach uczestnictwa młodych w organizacjach pozarządowych, stojących przed nimi szansach i zagrożeniach, trudnościach, stosunku państwa do trzeciego sektora. Wymieniano się doświadczeniami w pozyskiwaniu funduszy na działalność.

Zorganizowano również wieczór kultury ormiańskiej i żydowskiej.

Językami konferencji były angielski i rosyjski.

Paweł Kwiecień