30 września 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja, której celem było podsumowanie realizacji projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” oraz przybliżenie zagadnień związanych z problematyką aktywizacji zawodowej środowiska romskiego. W konferencji wzięła udział Monika Wieczyńska, członkini zarządu Otwartej Rzeczpospolitej.

Sytuacja życiowa około 25-tysięcznej mniejszości etnicznej Romów jest najtrudniejsza spośród wszystkich zamieszkujących Polskę grup etnicznych i narodowych. Społeczność w 90 proc. z wykształceniem niższym i długotrwale bezrobotna nie ma szans na integrację społeczną, na  wejście na rynek pracy i utrzymanie się na nim. Bezrobotni Romowie nie mogą liczyć na pomoc doradców zawodowych zatrudnionych w PUP, choćby z tego powodu, że o ile w krajach UE na jednego doradcę przypada 400-500 bezrobotnych, w Polsce jest to ponad 2200. Związek Romów Polskich ze Szczecinka wyłonił w drodze szkoleń grupę 17 osób pochodzenia romskiego – asystentów zawodowo-socjalnych, którzy pełnią rolę doradcy zawodowego, pośrednika pracy i opiekuna socjalnego. Realizacja projektu obejmuje okres od 1.05.2009. do 31.10.2010 i jest współfinansowana ze środków EFS. 800 osób z całej Polski zostało objętych szkoleniem. Część z nich otrzymała pracę i utrzymała się w niej, część (100 osób) podjęło dodatkową edukację (przeszło kursy i szkolenia).

Uczestnictwo w projekcie „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” umożliwiło Romom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umocniło wiarę we własne możliwości, ale również niejednokrotnie zmieniło postawy lokalnej społeczności wobec nich.

Monika Wieczyńska