W piątek 28 października w siedzibie Stowarzyszenia Lambda w Warszawie odbyło się piąte spotkanie koalicji „Edukacja na rzecz Równości i Różnorodności”. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Natalia Wiszniewska.

Na spotkaniu omówione zostały rekomendacje w zakresie włączania edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce, cele strategii oraz dalsze plany koalicji.

Ustalono zatem, że celami strategii Koalicji są:
– wzajemne uczenie się Organizacji wraz ze szkoleniem;
– komunikacja i współpraca ze środowiskiem nauczycielskim;
– badanie jakościowe (szkoła z jej realnej perspektywy);
– zabieranie głosu w debacie publicznej, rozwinięcie działalności medialnej;
– finanse (na spotkania Koalicji).
Na podstawie raportu o stanie podręczników szkolnych pod kątem treści antydyskryminacyjnych wyznaczono szczegółowe rekomendacje, które powinny być wcielone do systemu nauczania (m.in. zmiana programów nauczania, podręczników, włączenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu kształcenia nauczycieli, zapraszanie ekspertów do szkół, powołanie na terenach szkoły pełnomocników ds. przeciwdziałania dyskryminacji, wydanie przez MEN stanowiska dotyczącego wagi tematyki antydyskryminacyjnej oraz konieczność włączania jej w system edukacji formalnej).