14 grudnia 2020 roku odbyła się XVI Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Obrady pod hasłem Co nam po polityce? poświęcone były pamięci Henryka Wujca – opozycjonisty czasów PRL, wielkiego społecznika, zaangażowanego w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, posła, ministra.

Ze względu na sytuację epidemiczną debata odbyła się online. Tradycyjnie jednak otworzyli ją przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn. W dyskusji moderowanej przez Jakuba Majmurka udział wzięli Klaudia Jachira, Irena Lipowicz, Bartłomiej Sienkiewicz oraz Franciszek Sterczewski.