Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Piotr Grzymowicz objął Honorowym Patronatem 1. Olsztyński Marsz Równości w Olsztynie. – Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, jak również doceniając jego społeczny, edukacyjny, integracyjny i promocyjny wymiar, z przyjemnością obejmę je Honorowym Patronatem, pod warunkiem dopełnienia wszelkich wymaganych w takim przypadku formalności – czytamy w odpowiedzi prezydenta.

Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Miłość, Równość, Solidarność”. Organizatorki olsztyńskiego marszu równości przeciwstawiają się dyskryminacji nie tylko ze względu na orientację seksualną czy płeć, ale również niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i status społeczny. Organizatorki 1. Olsztyńskiego Marszu Równości także zabiegają o równość dla tych osób, nierzadko doświadczających przemocy zarówno słownej, jak i fizycznej.

Więcej w Wyborczej