14 czerwca w Olsztynie odbędzie się Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych, na którym w tym roku organizatorzy z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej mają zamiar szczególną uwagę poświęcić Łemkom. W ubiegłych latach ich gośćmi byli Ukraińcy, Litwini, Karaimi, Tatarzy i Kaszubi.

fot. ze strony      źródło