Institute for Strategic Dialogue z siedzibą w Londynie wydał właśnie raport podsumowujący projekt przeprowadzony wspólnie ze szwedzkim Ministerstwem Sprawiedliwości na temat strategii radzenia sobie z prawicowym ekstremizmem w Europie.

„Agencje bezpieczeństwa, takie jak Europol, odnotowały w ostatnich latach wzrost działalności prawicowych ekstremistów w licznych krajach Europy” – tłumaczą we wstępie autorzy, którzy przez ostatnie dwa lata prowadzili analizy porównawcze skuteczności różnych polityk reagowania na ekstremizm. Badania prowadzono w 10 krajach – Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Norwegii, Finlandii, Danii, Niemczech, Polsce, Węgrzech i Słowacji.Publikacja stanowi już drugi element projektu, przewidzianego na trzy części – pierwsza powstała w 2012 roku w formie opracowania na temat historii, istnienia i różnych odmian ruchów skrajnie prawicowych w dziesięciu krajach Europy. Poprzedził ją dwuletni okres badań. Zwieńczeniem przedsięwzięcia ma być natomiast wydanie w przyszłości praktycznego podręcznika zawierającego konkretne wskazówki dotyczące skutecznej walki z niebezpiecznym ekstremizmem. Raport jest dostępny w wersji angielskiej.