Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XVIII Edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem Konkursu są prace z obszaru humanistyki i nauk społecznych od XIX wieku do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu, a zwłaszcza:

– historia i teoria literatury;

– wiedza o współczesnej kulturze;

– Varsaviana;

– historia najnowsza;

– społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

– krótką opinię promotora lub recenzenta;

– egzemplarz pracy (bindowany);

– dane autora pracy (adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu);

– życiorys autora pracy;

– esej o pracy nieprzekraczający 5 % jej objętości;

– wersję elektroniczną pracy na płycie CD;

– wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

 

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18

00-325 Warszawa

Kontakt:

otwarta@otwarta.org

tel: 22 828 11 21

Więcej o konkursie:

https://www.otwarta.org/index.php/jak-dzialamy/konkurs-prac-magisterskich-im-j-j-lipskiego/