Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza
XVII Edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Przedmiotem konkursu są prace z obszaru humanistyki i nauk  społecznych od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu, a zwłaszcza:

  • Historia i teoria literatury,
  • Wiedza o współczesnej kulturze,
  • Varsaviana,
  • Historia najnowsza,
  • Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

* krótką opinię promotora lub recenzenta,
* egzemplarz pracy (zbindowany),
* dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim (adres zameldowania, e-mail, numer telefonu),
* ewentualnie życiorys autora pracy,
* wersję elektroniczną pracy (płyta CD)
* esej o pracy nieprzekraczający 5 procent jej objętości

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2012 r. na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

Kontakt:

tel. (22) 828 11 21
e-mail: otwarta@otwarta.org