Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza

XVI Edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego


Przedmiotem konkursu są prace z obszaru humanistyki i nauk  społecznych od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu, a zwłaszcza:

– Historia i teoria literatury,
– Wiedza o współczesnej kulturze,
– Varsaviana,
– Historia najnowsza,
– Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

– krótką opinię promotora lub recenzenta,
– egzemplarz pracy (zbindowany),
– dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim (adres zameldowania, e-mail, numer telefonu),
– ewentualnie życiorys autora pracy,
– wersję elektroniczną pracy (płyta CD)
– esej o pracy nieprzekraczający 5 procent jej objętości

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2011 r.  na adres:
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

 

Kontakt: tel. 22 828 11 21; annakwiecien@otwarta.org