Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XX Edycję Konkursu Prac Magisterskich
im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem Konkursu są prace z obszaru humanistyki i nauk społecznych od XIX wieku do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu, a zwłaszcza:

 • historia i teoria literatury,
 • wiedza o współczesnej kulturze,
 • Varsaviana,
 • historia najnowsza,
 • społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

 •  krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej,
 • dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim (adres, numer telefonu, e-mail),
 • ewentualnie życiorys autora pracy,
 • esej o pracy nieprzekraczający 5 procent jej objętości,
 • egzemplarz pracy (zbindowany)
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 1
00-325 Warszawa

Kontakt:

otwarta@otwarta.org
tel: 22 828 11 21

Więcej o konkursie.