Coroczny Konkurs Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego, w którym wyróżniani są młodzi ludzie, podejmujący w swych pracach problemy humanistyki i wykazujący wrażliwość na kwestie społeczne, jest formą uczczenia pamięci Patrona konkursu – Jana Józefa Lipskiego.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i laureatek XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich im. J. J. Lipskiego odbyła się 22 czerwca 2022 roku w Austriackim Forum Kultury.

Nagrody wręczyła wiceprezeska Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita Irena Wóycicka, głos zabrał również prezes Stowarzyszenia Marek Gumkowski.

Tradycyjne rozmowy z laureatkami i laureatami przeprowadził Tomasz Żukowski.

Przyłącz się do nas! Udziel poparcia młodym absolwentom! Są wśród nich przyszli wybitni uczeni. Wpłać na Fundusz Nagród.

Nasze konto bankowe:
Wpłaty krajowe: 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298
z dopiskiem „Konkurs im. J.J. Lipskiego”

Wpłaty z zagranicy:
Kod SWIFT: BPKOPLPW
Kod IBAN: PL 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298
z dopiskiem: Konkurs im. J.J. Lipskiego