12 stycznia br. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” pani Halinie Bortnowskiej oraz pani Annie Jakubowskiej. Laudację na cześć Pani Haliny Bortnowskiej wygłosił dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW. Natomiast laudację na cześć Pani Anny Jakubowskiej – mec. Jacek Taylor. Dzisiejsze odznaczenia mają szczególny wymiar, gdyż są wręczane osobom, które całą swoją postawą życiową, zaangażowaniem, poświęceniem, ofiarnością i oddaniem ludziom stanowią wzór do naśladowania – powiedział dr Bodnar podczas uroczystości.