Naszej drogiej Przyjaciółce, członkini Rady Programowej

Halinie Bortnowskiej – Dąbrowskiej

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

po śmierci ukochanego męża

Kazimierza Dąbrowskiego

składają

Przyjaciele z Otwartej Rzeczpospolitej