Oświadczenie Zarządu OR w sprawie Tomasza Pietrasiewicza