Po powtarzających się w Lublinie aktach nietolerancji i nienawiści Otwarta Rzeczpospolita podjęła szereg interwencji (Oświadczenie Zarządu OR w sprawie Tomasza Pietrasiewicza, Oświadczenie Zarządu OR w sprawie Tomasza Pietrasiewicza 2, List do prezydenta Lublina). Między innymi, skierowaliśmy do prezydenta miasta apel z prośbą o niezwłoczne działania w sprawie antysemickich plakatów obrażających Tomasza Pietrasiewicza – założyciela i  kierownika Teatru NN „Brama Grodzka” oraz zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec wszystkich niepokojących zajść jakie coraz częściej maja miejsce w Lublinie.

Sprawa bulwersuje opinię publiczna w Polsce. Interwencję podjął również RPO. Prokuratura w Lublinie informuje, że nadzoruje dochodzenie wszczęte 18 maja 2012 roku przez KWP w Lublinie  w sprawie m.in. o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych i wyznaniowych poprzez umieszczenie na przystanku autobusowym przy ulicy Tysiąclecia  plakatu zawierającego wizerunek dyrektora Ośrodka „Brama grodzka – teatr NN” z logo tego ośrodka odpowiednią informacją.

Dziękujemy prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi, że odpowiedział (list ponizej) nam szybko i zdecydowanie, wykazując zrozumienie dla wagi problemu. Zapewnił nas, że dołoży wszelkich starań, by Lublin był miastem tolerancyjnym i otwartym.  Nie jest to bowiem regułą. Z żalem stwierdzamy, że zbyt często przedstawiciele władz nie wykazują wrażliwości na zło publicznego wyrażania nienawiści i przyzwalania na nietolerancję.

Paula Sawicka

 

Zobacz list od prezydenta Lublina: