„My – nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku – wyrażamy głęboki żal i smutek zwłaszcza z tego powodu, że wśród uczestników owego zdarzenia byli także nasi uczniowie wraz z rodzicami. Tak, jak Państwo, jesteśmy oburzeni zachowaniem niektórych uczestników demonstracji. Wyrażamy dezaprobatę wobec tego typu zachowań, jakimi były okrzyki skierowane przeciwko Żydom, połączone z ciosami zadawanymi kukle kijem.” – pisze Magdalena Długosz, dyrektorka SP nr 1 w Pruchniku, w odpowiedzi na nasz list.

W podobnym tonie utrzymany jest list, który nadszedł od Bożeny Szkoły – dyrektorki Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pruchniku.

Treść listu M. Długosz
Treść listu B. Szkoły