25 lutego 2009 otrzymaliśmy odpowiedź Witolda Kołodziejskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na nasz list otwarty z 15 stycznia 2009 r.

List otwarty dotyczył decyzji Rady Nadzorczej TVP SA o powierzeniu obowiązków prezesa spółki Piotrowi Farfałowi. OR wezwała KRRiT do podjęcia działań zmierzających do uchylenia tej decyzji i do odwołania Piotra Farfała ze stanowiska p.o. prezesa TVP.

– W świetle obowiązującego prawa KRRiT takich uprawnień nie posiada – czytamy w liście Witolda Kołodziejskiego. – Decyzje te podlegają jednakże kontroli sądowej i w tym zakresie jako Przewodniczący KRRiT podjąłem działania.