1 marca minister Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania – odpowiedział na list polskich organizacji pozarządowych w sprawie ataków na Dariusza Paczkowskiego, Joannę Grabarczyk i Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Kaczmarczyk był jednym z adresatów apelu, podpisanego przez ponad 50 polskich organizacji, działających na rzecz równości, wolności, tolerancji i niedyskryminacji.

W naszym odczuciu odpowiedź ta stanowi wyraz niezrozumienia istoty i wagi problemu, o którym alarmowaliśmy. Uważamy, że nieodniesienie się jednoznacznie do treści listu, podkreślanie prymatu wolności słowa jest działaniem, które mija się z misją Pełnomocnika. Pozostajemy na stanowisku, że wolność słowa i gwarantowana przez Konstytucję swoboda wyrażania opinii nie usprawiedliwia słownych i fizycznych ataków na kogokolwiek.
Treść stanowiska Pełnomocnika