Dzisiaj, 30 maja 2016 roku, otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP na Apel w związku z dewastacją Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcinie Dolnym, który wystosowaliśmy 28 kwietnia br. Przedstawiciel urzędu informuje w nim o podjętych przez minister Sadurską i ministra Kolarskiego działaniach. Podobnie jak Kancelaria Prezydenta oczekujemy na ich wyniki.
Treść listu