Komitet Obywatelski na rzecz „TĘCZY” organizuje publiczną zbiórkę
pieniędzy na jej odbudowę.
Wpłat należy dokonywać z dopiskiem „Tęcza” na konto:
62 1020 1055 0000 9102 0315 1495 (PKO BP)
adres: ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa