W poniedziałek 14 marca 2016 roku w samo południe o godz. 12:00 w WARSZTACIE na pl. Konstytucji 4 (na rogu z ulicą Koszykową) ogłoszono Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych, którym z inicjatywy Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we współpracy z otwartą koalicją organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, kulturalnych i społecznych zainaugurowano debatę nad kształtem mediów publicznych. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita jest jedną z organizacji, które przyłączyły się do Paktu.
Informacja prasowa
Treść Paktu na rzecz Mediów Publicznych