5 października 2021 r., godz. 14:30, na Kampusie Głównym UW, przy budynku Szpitala św. Rocha (obok bramy głównej)

84 lata temu władze Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem Włodzimierzem Antoniewiczem na czele, pod presją ugrupowań, takich jak ONR czy Młodzież Wszechpolska, uchwaliły, że 5 października rok akademicki rozpocznie się z nowymi, jawnie antysemickimi zasadami. Wprowadzono tzw. getto ławkowe, czyli segregację studentek i studentów. Rok akademicki 1937/1938 był zatem pierwszym, któremu towarzyszył oficjalny i odgórny antysemityzm na UW.

[PROGRAM]
prowadzenie Obchodów: dr Zuzanna Hertzberg
14:30 — otwarcie Obchodów przez przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego: Sebastiana Słowińskiego oraz Dominika Puchałę (Studencki Komitet Antyfaszystowski; Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem); przedstawienie stanowiska senackiej Komisji ds. Rozwoju Przestrzennego ws. tablicy upamiętniającej ofiary getta ławkowego
14:50 — występ muzyczny
15:00 — prof. dr hab. Jacek Leociak (Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN)
15:05 — prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir (Instytut Slawistyki PAN)
15:10 — dr hab. Michał Bilewicz (Wydział Psychologii UW)
15:15 — dr Elżbieta Janicka (Instytut Slawistyki PAN)
15:20 — dr hab. Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
15:25 — dr Przemysław Kaniecki (Wydział „Artes Liberales” UW)
15:30 — występ muzyczny
15:40 — zamknięcie Obchodów przez przedstawicielkę Komitetu Organizacyjnego (Antonina Dukowicz)

Więcej informacji w serwisie Facebook