ENAR (Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi) i ILGA-Europe (Europejski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów) będą monitorować kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego pod względem zgodności treści, jakie głoszą startujące do wyborów partie i politycy, z zasadami poszanowania praw człowieka.

Partie polityczne, które podpisały się pod stworzoną przez te organizacje deklaracją, zobowiązują się do:
– dbałości o język, w trosce o to, by nie był językiem nienawiści i wykluczania
– poszanowania godności i praw mniejszości
– odmowy wspierania inicjatyw, które w jakiś sposób namawiają do wrogości między różnymi społecznościami
– poinformowania swoich członków o treści podpisanej deklaracji i wyciągania konsekwencji w razie łamania jej postanowień

Każdy, kto zauważy, że politycy w jakiś sposób naruszają postanowienia deklaracji, może to zgłosić wypełniając formularz na stronie znajdujący się tuż pod nagłówkiem formularza)

W Polsce inicjatywę wsparły Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, należące do EPL (Europejska Partia Ludowa), która podpisała deklarację.
lambdawarszawa