W Kulturze Liberalnej ukazał się artykuł Michała Jędrzejka „Miłość i apokalipsa. O Jezusie ośmieszonym Leszka Kołakowskiego”. Artykuł