AEDH ogłosiła kampanię dotyczącą Europy praw człowieka, która jest związana z tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Otwarta Rzeczpospolita (podobnie jak inni członkowie AEDH) uczestniczy w kampanii. Tekst Manifestu, czyli postulaty do przyszłych europosłów. Tekst wspólnego listu (wersja angielska) podpisanego przez wszystkie kraje uczestniczące w kampanii, w tym przez Otwartą Rzeczpospolitą.