Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

W związku z nasilającym się konfliktem izraelsko-palestyńskim we czwartek, 17 lipca 2014 pod ambasadą Izraela demonstrowali zwolennicy i przeciwnicy obu stron konfliktu. NOP, Zadruga oraz zwolennicy działań Autonomii Palestyńskiej wykorzystali demonstrację do szerzenia nienawiści wobec Żydów wznosząc hasła: „Żydzi Żydzi cała Polska was się wstydzi […] Nie przepraszamy za Jedwabne […] Przerobimy was na mydło”. Dodatkowo, restauracja Tel – Aviv, została po raz kolejny zniszczona. Nie możemy się zgodzić na taką formę demonstracji politycznej. Stanowczo protestujemy przeciwko szerzeniu antysemickich haseł w przestrzeni publicznej, bezkarności ich głosicieli. Wzywamy wszystkich ludzi i organizacje, które tak jak my są oburzeni czwartkowymi zdarzeniami do wspólnej interwencji.