W dniach 15 – 18 października, w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja 'Probing the Limits of Tolerance’ dotycząca globalnych problemów antysemityzmu i ksenofobii. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, współorganizatorem był Uniwersytet w Tel Awiwie.

Podczas seminarium szeroko omawiany był problem antysemickiej mowy nienawiści szerzonej w Internecie. Bardzo ciekawe przykłady konkretnych działań podejmowanych przez australijskie i holenderskie organizacje pozarządowe wobec antysemickich, nienawistnych treści rozpowszechnianych poprzez Twitter czy Facebook, które nawet w przypadkach, w których skutkowały usunięciem takich treści, okazywały się ostatecznie nieefektywne, ponieważ na ich miejsce w ciągu zaledwie kilku chwil pojawiały się nowe, bardzo podobne treści, umiejscowione jednak np. już na serwerach amerykańskich. W tym kontekście warto przywołać przykład pierwszego w Europie przypadku zablokowania kont na Twitterze członków neo-nazistowskiej organizacji w Niemczech.

Podczas seminarium przedstawiono również ocenę dotychczasowych osiągnięć i porażek instytucji zajmujących się monitorowaniem skali i postaci zjawiska antysemityzmu w poszczególnych państwach oraz oceną realizacji przez te państwa ich międzynarodowoprawnych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania antysemityzmowi. Eksperci podkreślili m.in. problemy w obszarach: identyfikacji i klasyfikowania poszczególnych treści oraz zdarzeń jako antysemickie (co powiązane jest w niektórych przypadkach z kontrowersjami dotyczącymi krytyki polityki Izraela); gromadzenia danych na poziomie krajowym; braku właściwego szkolenia krajowych organów ścigania i karania w zakresie przestępstw motywowanych antysemicką nienawiścią.

Prelegenci zwracali również uwagę na nieskuteczne stosowanie instrumentów prawnych przeciwdziałania antysemityzmowi. Ich bardziej świadome stosowanie było jednym z postulatów formułowanych podczas seminarium, przede wszystkim wobec organów władzy stosujących prawo.

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

 Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.nigdywiecej.org/994