Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego zebrała się wczoraj, by przedyskutować sposoby rozwiązania sprawy Romów z Maszkowic, palących złom, z którego wydobywa się trujący dym.Na spotkaniu postanowiono wprowadzić kontrolę skupywania złomu i rozmieścić Romów, którzy obecnie mieszkają w jednej okolicy, w różnych częściach województwa.

Artykuł pojawił się w serwisie sadeczanin.info. Szkoda, że sposób, w jaki jest napisany, nadal pozostawia wiele do życzenia pod względem ogólnego potraktowania Romów. Pod koniec autor wymienia liczbę i rodzaje przestępstw popełnionych przez społeczność romską od początku tego roku, choć nie ma to wiele wspólnego z głównym tematem notatki.