Uprzejmie informujemy, że 5 kwietnia 2014 r. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita w Warszawie wybrało nowe władze Stowarzyszenia, które ukonstytuowały się na zebraniu zarządu w dniu 15 kwietnia następująco:

Zarząd Główny Stowarzyszenia
Prezes: Marek Gumkowski
Wiceprezesi: Stefan Cieśla, Paula Sawicka
Skarbnik: Jan Herczyński,
Członkowie: Magdalena Czyż, Elżbieta Petrajtis-O’Neill, Monika Wieczyńska.

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Ludwika Wujec
Członkowie: Antoni Sułek, Natalia Woroszylska.

Walne zebranie uzupełniło również skład Rady Programowej, do której wybrano: Michała Bilewicza, Ireneusza Krzemińskiego, Barbarę Weigl.
Walne zebranie wyraziło podziękowania Jerzemu Jedlickiemu, który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Programowej. W związku z ustąpieniem przewodniczącego Rada Programowa zbierze się w najbliższym czasie, i wybierze nowego przewodniczącego.