Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz

Autorzy: Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Roman Wieruszewski (red. nauk.), Witold Sobczak , Leszek Wiśniewski

 

Książka jest pierwszym opublikowanym w języku polskim komentarzem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych – traktatu o fundamentalnym znaczeniu dla ochrony praw człowieka na świecie. Opracowanie stanowi rzetelną i kompleksową analizę, której celem jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy o standardach ochrony praw człowieka uregulowanych w Pakcie, o sposobie jego interpretacji przez Komitet Praw Człowieka, a także o tym, jak standardy Paktu zostają odzwierciedlone w polskim prawie. (więcej): Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, Autorzy: Aleksandra Gliszczyńska-Grabias , Katarzyna Sękowska-Kozłowska , Roman Wieruszewski (red. nauk.) , Witold Sobczak , Leszek Wiśniewski

Recenzja Wydawcy, Wolters Kluwer Polska Lex

Książka jest pierwszym opublikowanym w języku polskim komentarzem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych – traktatu o fundamentalnym znaczeniu dla ochrony praw człowieka na świecie. Opracowanie stanowi rzetelną i kompleksową analizę, której celem jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy o standardach ochrony praw człowieka uregulowanych w Pakcie, o sposobie jego interpretacji przez Komitet Praw Człowieka, a także o tym, jak standardy Paktu zostają odzwierciedlone w polskim prawie. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do przedstawicieli nauki prawa, działaczy organizacji pozarządowych i pracowników instytucji państwowych oraz studentów prawa. Komentarz spotka się również z zainteresowaniem osób zajmujących się praktyką stosowania prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz wszystkich osób śledzących tematykę praw człowieka. Może być także wartościowym narzędziem dydaktycznym w edukacji w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Komentarz został przygotowany przez zespół naukowców z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Romana Wieruszewskiego, członka i wiceprzewodniczącego Komitetu Praw Człowieka ONZ w latach 1998-2000 i 2003-2006. „Środowisko prawnicze dostaje do reki książkę wyjątkowa, na która oczekiwało od dziesięcioleci. Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych został opracowany przez zespól znanych i uznanych z racji swoich merytorycznych kompetencji autorów z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, najwybitniejszego ośrodka badan nad prawami człowieka. Jest to pierwsze w języku polskim komentatorskie opracowanie Paktu. Doczekaliśmy się tego po prawie czterdziestu latach jego obowiązywania. (…) Komentarz odpowiada najwyższym standardom opracowań tego typu i będzie należeć do tego zbioru prac prawniczych, które stawiamy – jakby powiedziała Halina Bortnowska – „na półce książek niezakurzonych”. (Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski)