Dziennik” za PAPem podał wiadomość, że do rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiło się m.in. Narodowe Odrodzenie Polski. Wiadomość jest bulwersująca. NOP jest organizacją neofaszystowską. Jej organ prasowy, „Miesięcznik Narodowo-Radykalny Szczerbiec”, propaguje „biały” rasizm, za swe wzory ideowe bierze belgijskiego sojusznika hilterowskich Niemiec Leona Degrelle i włoskiego terrorystę Roberto Fiore. Była od swego początku otwarcie wroga parlamentarnej demokracji wyznając przemoc i autorytaryzm jako metody politycznego działania. Udokumentowany artykuł o NOP można przeczytać w numerze 15 „Nigdy Więcej” z ub. roku (str. 21-22).

Otóż Konstytucja RP stanowi w art. 13, iż „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujacych się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”. Jestem przekonany, że Państwowa Komisja Wyborcza zna konstytucję i nie dopuści do kompromitacji, jaką byłby udział w wyborach partii nielegalnej z mocy prawa i hańbiącej polskie życie publiczne.

Jerzy Jedlicki
profesor historii

Gazeta Wyborcza napisała o starcie w wyborach parlamentarnych Narodowego Odrodzenia Polski:
NARODOWCY IDĄ NA WYBORY

Gazeta Wyborcza 16-09-07

„Wykorzystanie bezpłatnego dostępu do mediów publicznych dla przybliżenia Polakom założeń narodowego radykalizmu” – tak rzecznik Narodowego Odrodzenia Polski Krzysztof Pyrkosz wyjaśnia na stronie internetowej NOP, po co jego partia startuje w wyborach. NOP znany jest z organizacji rasistowskich manifestacji („Europa dla białych, Afryka dla HIV”), rozpowszechniania ulotek z hasłami typu: „Bomby na Izrael, już czas”, reklamuje się hasłem: „Wstąp do NOP, bo NOP wstąpi do ciebie”. NOP chce w kilku okręgach wystawić kandydatów do Senatu.

Przeciwko udziałowi tej partii w wyborach protestuje prof. Jerzy Jedlicki, przewodniczący Rady Programowej stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. „Jestem przekonany, że Państwowa Komisja Wyborcza zna konstytucję i nie dopuści do kompromitacji, jaką byłby udział w wyborach partii nielegalnej z mocy prawa i hańbiącej polskie życie publiczne” – napisał do „Gazety” prof. Jedlicki.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Otwartej Rzeczpospolitej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii w sprawie rejestracji Narodowego Odrodzenia Polski w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu.

Warszawa, 17 września 2007

 

W ostatnich dniach Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że Narodowe Odrodzenie Polski zamierza wystawić swoich kandydatów w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu. „Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii pragnie zwrócić uwagę, że NOP jest organizacją skrajnie nacjonalistyczną, jej działania i program wypełnia przede wszystkim nienawiść wobec osób odmiennego wyznania, pochodzenia, koloru skóry czy orientacji seksualnej.

 

W ostatnich miesiącach członkowie NOP zakłócili we Wrocławiu przebieg uroczystości upamiętniających ofiary nocy kryształowej niosąc transparent „Palestyna prawdziwym Holocaustem” i skandując „Precz z faszyzmem izraelskim”. W marcu 2007 r., w Międzynarodowym Dniu Walki z Rasizmem, na wrocławskiej Starówce zorganizowali manifestację podczas której wykrzykiwali hasła i nieśli transparenty jawnie rasistowskie w treści m.in.: „Polska cała, tylko biała”, „Wolna Polska bez Murzynów”, „Każdy inny, wszyscy biali” itp.

Strona internetowa NOP informuje o akcjach podejmowanych przez członków tej organizacji: rozklejaniu antysemickich w swej wymowie plakatów nawołujących do „Modlitwy za wiarołomnych Żydów”; plakatów z hasłem „Bomby na Izrael” czy wydaniu przez NOP oświadczenia zatytułowanego „Izrael musi zostać zniszczony”; będącego przejawem ksenofobii topieniu kukły wyobrażającej Simona Mola; rozklejaniu obelżywych i nawołujących do nienawiści wobec homoseksualistów plakatów „Zakaz pedałowania”. Członkowie NOP nie kryją się ze swoimi poglądami – strona internetowa zawiera relacje ze spotkań, zdjęcia, służy również do upowszechnia materiałów o charakterze antysemickim i ksenofobicznym.

Ze Strony internetowej NOP pochodzi poniższe oświadczenie:
NOP PRZECIWKO „MULTIKULTURALNEJ” ZBRODNI

  • „Po pierwsze: Polska jest krajem cywilizacji chrześcijańskiej i łacińskiej; krajem cywilizacji Białego Człowieka. Nie pozwolimy, by nasze dziedzictwo zastąpiła kultura buszu i bambusa. Nie pozwolimy, by kościoły zastąpione zostały szałasami wyznawców voo doo, czcicieli węży czy meczetami muzułmanów.
  • Po drugie: Polska boryka się z wieloma problemami natury ekonomicznej i politycznej, dodatkowe konflikty z obcymi kulturowo ludami nie są nam potrzebne.
  • Po trzecie: Konfliktów rasowych nie ma tylko w tych krajach, które nie dopuściły do inwazji kolorowych. Tam, gdzie rządzący zezwolili na osiedlanie się Afrykańczyków, Arabów czy Azjatów – drastycznie wzrosła przestępczość, a życie społeczne uległo brutalizacji. Jak we Francji, której miasta terroryzowane są przez bandy czarnych morderców i gwałcicieli.
  • Po czwarte: Rozsadnikami współczesnej dżumy, AIDS, są Murzyni. To choroba Czarnego Człowieka, przywleczona do Europy właśnie przez imigrantów. Wystarczy spojrzeć, ile szkody wyrządził jeden czarny hiv-terrorysta, Simon Mol, by zdecydowanie powiedzieć „stop” pozaeuropejskim hordom.
  • Po piąte. Dla dobra wszystkich – i Białych i Kolorowych – rozdział cywilizacyjno-kulturowy musi zostać zachowany, a każdy winien żyć tam, gdzie umieściła go ręka Najwyższego. Europa dla Europejczyków, Azja dla Azjatów, Afryka dla Afrykańczyków”.
Za zgodność

Adam Gmurczyk
prezes NOP


Przypominamy te fakty by pokazać czym w istocie zajmuje się organizacja szafująca hasłami patriotyzmu i polskości. Na tak rozumianą polskość nie ma naszym zdaniem miejsca w demokratycznej rzeczywistości społecznej. Wierzymy, że podobnego zdania będą wyborcy


Paula Sawicka
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”


Państwowa  Komisja Wyborcza w odpowiedzi na nasze stanowisko napisała
: Narodowe Odrodzenie Polski jest zarejestrowaną partią polityczną, a zatem jej udział w wyborach, po spełnieniu warunków określonych w art. 96 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Nr 46, poz. 499, z późn. zm.),  nie może być kwestionowany.

O zgodności celów i działalności partii politycznych z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeka Trybunał Konstytucyjny, na podstawie art. 188 pkt  4  Konstytucji.

Państwowa Komisja Wyborcza nie jest wobec tego właściwa do rozpatrzenia spraw poruszanych w nadesłanym piśmie.