Komunikat prasowy ENAR (European Network Against Racism)

Bruksela, 8 Kwiecień 2013.
Romowie w Europie nadal są celem ataków rasistowskich, powszechne jest stosowanie wobec nich mowy nienawiści i dyskryminacji, nawet na najwyższych szczeblach władzy. W Międzynarodowy Dzień Romów, Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (ENAR) wzywa do rzeczywistego zaangażowania UE i jej państw członkowskich w podjęciu walki z niechęcią wobec Romów.

Według Agencji Praw Podstawowych UE, badania opublikowane w 2009 roku pokazują, że jeden na pięciu Romów przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy stał się ofiarą przestępstw na tle rasowym – w tym napaści, gróźb oraz nękania. Według Europejskiego Centrum Praw Romów, ponad 120 ataków między 2008 a 2012 (m.in. strzelaniny, ataki nożem, używanie koktajli Mołotowa) na Romów i ich mienie, miało miejsce na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach i Bułgarii.

Podobnie niepokojący jest ostatni Raport Cienia – sprawozdanie ENAR-u, które pokazuje, że sami politycy są autorami mowy nienawiści. Jednym z ostatnich przykładów jest współzałożyciel węgierskiej partii rządzącej Fidesz, Zsolt Bayer, który w artykule opublikowanym w prasie porównał Romów do zwierząt. Na Słowacji, nastroje antyromskie objęły nawet główne partie polityczne podczas ostatniej kampanii wyborczej w 2012 roku.

„Jesteśmy świadkami niepokojących incydentów, antyromskiej retoryki na najwyższym szczeblu politycznym w wielu europejskich krajach. Jak krajowe strategie integracji Romów zaproponowane przez państwa członkowskie UE mogą być właściwie realizowane, skoro osoby publiczne reprezentujące rząd używają jawnie rasistowskich wypowiedzi? Potrzebujemy konkretnego zobowiązania przez państwa członkowskie i Komisję Europejską do publicznego potępienia oświadczeń, wypowiedzi nawołujących do przemocy i rasizmu. Jeśli Unia Europejska chce, zapewnić rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, nie może milczeć w przypadku nienawistnych wypowiedzi” – powiedział Chibo Onyeji, Przewodniczący Europejskiej Sieci Przeciwko Rasizmowi (ENAR).