Zgromadzenie synodalne – które koncentruje się na reformie Kościoła – przyjęło w piątek we Frankfurcie dokument zezwalający parom tej samej płci na błogosławieństwo ich związków przez niemiecki Kościół katolicki od 2026 r.

Spośród 202 członków zgromadzenia synodalnego 176 głosowało za przyjęciem dokumentu, 14 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

Według niemieckiej katolickiej agencji prasowej KNA błogosławieństwa będą również dozwolone dla osób żyjących w nowych związkach cywilnych i dla rozwiedzionych. 

Trzy lata potrzebne do momentu wejścia w życie zmiany mają być wykorzystane na wypracowanie formatu liturgicznego uroczystości z udziałem biskupów.

Więcej na wyborcza.pl