Ewangelicki biskup Berlina prosi o przebaczenie za lata dyskryminacji osób nieheteroseksualnych. To pierwsza tego typu inicjatywa na tak wysokim szczeblu. W oświadczeniu wydanym przez biskupa Christiana Staebleina czytamy, że wykluczając i dyskryminując przez lata osoby nieheteroseksualne popełniono błąd, który przyniósł wiele urazy i krzywdy. Duchowny prosi w związku z tym o przebaczenie.

Staeblein stoi na czele Kościoła ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc, wchodzącego w skład Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.

Agencja DPA zwraca uwagę, że w przeszłości wpływowi przedstawiciele niemieckiego kościoła ewangelickiego występowali już z podobnymi inicjatywami, ale jeszcze nigdy nie zdecydował się na to duchowny z gremiów kierowniczych Kościoła.

„Kierownictwo Kościoła przyzwalało w minionych dekadach na dyskryminację, ale przede wszystkim samo się jej dopuszczało (…) Członkowie wspólnoty, którzy żyli w związkach tej samej płci, musieli w bolesny sposób doświadczać jak odmawia im się szacunku i uznania” – czytamy w oświadczeniu.

Więcej w Deutsche Welle