2 listopada rozpoczęła się w Paryżu konferencja założycielska Europejskiego Niezależnego Ruchu Antyrasistowskiego  (European Grassroots Antiracist Movement – EGAM), sieci tworzonej przez organizacje pozarządowe sprzeciwiające się dyskryminacji, antysemityzmowi, rasizmowi. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentują na konferencji Marzanna Pogorzelska i Małgorzata Melchior. Planowane działania sieci to m.in. monitorowanie i raportowanie zdarzeń dyskryminacyjnych, praca na rzecz badania zjawiska dyskryminacji oraz wywieranie nacisku na organy UE, by takie zdarzenia były naświetlane i piętnowane. Dokument programowy podpisało 31 organizacji z 24 krajów Europy – z Polski stowarzyszenia Nigdy Więcej i Otwarta Rzeczpospolita.

Paula Sawicka

 

Kliknij, żeby przeczytać apel EGAM

Apel opublikowała Gazeta Wyborcza i Le Monde