W związku z oburzającą decyzją o mianowaniu szefem telewizji publicznej Piotra Farfała, rozpoczynającego swą polityczną karierę od członkostwa w skrajnie nacjonalistycznych organizacjach takich jak Polska Wspólnota Narodowa Bolesława Tejkowskiego, Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”, Narodowe Odrodzenie Polski (NOP), czy Młodzież Wszechpolska, redaktora neonazistowskiego zinu „Front”, a także publicysty miesięcznika „Szczerbiec”, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża swój protest i zamieszcza oświadczenie profesora Andrzeja Friedmana, przewodniczącego Żydowskiego Stowarzyszenie B’nei B’rit w Polsce oraz członka OR:

 

Zmiany, do jakich doszło w publicznych mediach w Polsce budzą nasz gwałtowny niepokój. Piotr Farfał, który od piątku 19 grudnia zarządza TVP SA,  jest członkiem zarządu TVP od maja 2006 roku. Wcześniej był członkiem radykalnej i faszyzującej organizacji nacjonalistycznej „Młodzież Wszechpolska”. Wprawdzie Piotr Farfał twierdzi, że zrezygnował z członkowstwa w styczniu 2006, kiedy został wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, jednak jego przekonania uwidocznione były w radykalnym, antysemickim piśmie Młodzieży Wszechpolskiej „Wszechpolak”.

 

Piotr Farfał w latach 90. wydawał rasistowskie pisemko „Front”, w którym miał napisać m.in. „nie tolerujemy tchórzów, konfidentów, Żydów”. Publikowano tam m.in. rysunki „łysego osiłka z mieczem”, który depcze flagi Izraela i UE oraz skinheada z ręką w geście „Heil Hitler”. W ostatnim numerze „Frontu” Farfał pisał: „Chciałbym, żeby wszyscy czytelnicy wiedzieli, że nigdy nie byłem (i nie jestem) naziomem”.

 

Dziś główne medium publiczne w Polsce jest kierowane przez człowieka, który kilka lat temu jawnie określał swe poczynania jako nacjonalistyczne. Wzywamy władze RP, mające wpływ na sytuacje w TVP, do położenia kresu tej sytuacji, skandalicznej w demokratycznym państwie.

 

W imieniu B’nei B’rit Polska oświadczenie podpisał przewodniczący Zarządu, prof. dr hab. med. Andrzej Friedman.