W Gdańsku rozpoczęły się dobrowolne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, które mają zapobiec dyskryminacji dzieci i młodzieży LGBT+. Gdańscy radni PiS zawiadomili ministra edukacji i nauki i domagają się kontroli kuratorium.

Szkolenia w szkołach w Gdańsku prowadzi Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT “Tolerado”. Program “Na równych zasadach” skierowany jest do dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji, psychologów i pedagogów. Celem szkolenia jest m.in. przekazanie wiedzy na temat sytuacji i potrzeb młodzieży LGBT+, budowania akceptacji w środowisku szkolnym, reagowania na przemoc, akty homofobii i transfobii.

Gdańscy radni PiS uznali program za “wprowadzanie ideologii do szkół” i wysłali w tej sprawie pismo do ministra edukacji narodowej.

Program “Na równych zasadach” został dofinansowany ze środków miasta Gdańsk kwotą w wysokości 55 tys. zł. Szkolenia, które odbywać się będą w październiku i listopadzie, prowadzą specjaliści z zakresu psychologii, socjologii, seksuologii oraz prawnik.

– Sytuacja nastolatków LGBT+ w szkołach jest, delikatnie mówiąc, trudna – mówi Piotr Jankowski, wiceprezes Tolerado. – Składa się na to zarówno klimat społeczno-polityczny panujący w Polsce, jak i wieloletni brak edukacji seksualnej. Organizując szkolenia, chcemy wyposażyć nauczycieli w wiedzę, z jakimi problemami borykają się nastolatki, czym jest odkrywanie nieheteronormatywności oraz jakie są prawne możliwości przeciwdziałania dyskryminacji. Docierały do nas sygnały, że nauczyciele potrzebują wsparcia merytorycznego w tym zakresie.

Więcej w Wyborczej